Thursday, April 1, 2010

MINGGU SEKOLAH SELAMAT 2010

31 Mac 2010 - Minggu sekolah selamat telah dijalankan bermula hari isnin, Pelbagai acara telah diadakan terutamanya dalam memupuk kesedaran pentingnya menjaga keselamatan diri dan rakan-rakan. Ceramah berkaitan menjaga keselamatan telah diberikan oleh Pasukan Bomba Pusat Bandar Puchong yang dijemput khas. Disamping itu diadakan pameran keselamatan jalan raya bagi memberi kesedaran kepada murid-murid sekolah. Murid PPKI juga berpeluang melihat pameran yang diadakan. Demotrasi kebakaran juga diadakan bagi memberi kesedaran perlunya bertindak pantas sekiranya berlaku kebakaran di sekolah.

No comments: