Friday, February 6, 2009

KAEDAH P&P KHUSUS BAGI PENDIDIKAN KHAS


Program pendidikan yang menggunakan kaedah-kaedah khusus sesuai untuk memenuhi keperluan perkembangan fizikal, intelek, emosi dan sosial individu-individu yang berkeperluan khas, iaitu individu yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya atau yang pintar cerdas

• Perkembangan pendidikan khas:
Pelajar-pelajar yang cacat boleh diasuh melalui pendidikan yang tersusun (Samuel Howe)
Pelajar-pelajar terencat akal boleh diasuh melalui latihan deria motor (Edward Seguin)
Kecerdasan boleh diukur dan dimajukan melalui pembelajaran (Alfred Binet)
Pelajar-pelajar buta boleh diajar melalui titik-titik timbul (Louis Braille)
Pelajar-pelajar pekak boleh berhubung melalui bahasa isyarat dan ekspresi muka (Thomas Hopkins)
Pelajar-pelajar pekak boleh belajar bercakap menggunakan pendengaran terhad (Graham Bell)
Pelajar-pelajar mudah belajar menggunakan bahan konkrit (Montessori)
Teknik psikoanalisis boleh membantu pelajar-pelajar bermasalah emosi (Anna Freud)
Kanak-kanak kerosakan otak minimum memerlukan latihan khas (Struss)

No comments: